POMOC TECHNICZNA 881 01 01 55
system informatyczny dla medycyny Białystok

KAMSOFT - KS-SOMED

KS-SOMED to nowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do wspomagania obsługi placówek służby zdrowia. System powstał na podstawie dotychczasowych doświadczeń oraz współpracy z Użytkownikami produktów firmy KAMSOFT. Jedną z cech charakteryzujących duże jednostki służby zdrowia jest mnogość oraz różnorodność procedur medycznych, a w związku z tym, potrzeba prowadzenia rozbudowanej dokumentacji ewidencyjnej, statystycznej i sprawozdawczej. Wdrożenie systemu KS-SOMED pozwala na pełną automatyzację tych procesów. System doskonale sprawdza się podczas ogólnej organizacji pracy jednostki medycznej, rejestracji wykonanych zleceń, ewidencji umów zawieranych z płatnikami, dokumentacji transakcji pieniężnych, jak i w rozliczeniach z poszczególnymi Oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia. Może być również wykorzystywany jako niezastąpione narzędzie statystyczne, pozwalające na selekcję i zestawienie danych z określonego zakresu działalności jednostki medycznej. Pełna informatyzacja wszystkich sfer placówki medycznej jest możliwa dzięki kompatybilności systemu KS-SOMED z systemami administracyjnymi firmy KAMSOFT® (np. KS-KFW, KS-ZZL).

Zadaniem poszczególnych modułów składowych systemu jest bezpośrednie wspomaganie obsługi rejestracji pacjentów oraz prowadzenia specjalistycznych gabinetów lekarskich.
System został stworzony dla dowolnej liczby stanowisk i znakomicie sprawdza się podczas pracy w sieci. Podział systemu na wersje funkcjonalne pozwala na jego elastyczne dostosowywanie do indywidualnych wymagań Użytkownika. Modularność systemu oznacza dla naszych Klientów dużą swobodę w zakresie konfiguracji poszczególnych stanowisk roboczych.

System KS-SOMED jest systemem rozwijającym się bardzo dynamicznie. Wraz ze zmieniającą się sytuacją prawną w służbie zdrowia, zmienia się również budowa poszczególnych fragmentów systemu. Ciągła współpraca z Użytkownikami pozwala na wprowadzanie udogodnień pod kątem jeszcze większej optymalizacji systemu pracy. Firma KAMSOFT zwraca uwagę na to, aby system KS-SOMED podążał nie tylko za zmianami na rynku usług medycznych, ale i za zmianami o charakterze informatyczno-technologicznym.
Gwarancją stałego udoskonalania systemu jest realizacja dużej ilości wdrożeń u Klientów, dla których takie pojęcia jak najwyższa jakość oraz wysokie standardy obsługi pacjenta są wyznacznikami sukcesu.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją oprogramowania na stronie producenta pod adresem: www.kamsoft.pl/prod/somed/wiecej.htm

Źródło tekstu zawartego na stronie: www.kamsoft.pl

                                                                               

Copyright by  Medica-Systems.pl     Wszystkie prawa zastrzeżone.