POMOC TECHNICZNA 881 01 01 55
system informatyczny dla medycyny Białystok

mMedica

Klientami firmy Asseco Poland S.A. - jest ponad 450 największych szpitali w Polsce oraz większość polskich Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Asseco dostarcza rozwiązania wspomagające obsługę pacjentów, jak i systemy do rozliczeń kontraktów i zarządzania placówkami. Z jednostkami Narodowego Funduszu Zdrowia współpracuje zarówno na płaszczyźnie infrastruktury IT, jak i oprogramowania.
Ponadto, w dużej części jednostek lecznictwa otwartego w kraju funkcjonuje oprogramowanie wspomagające ewidencję i rozliczanie wizyt pacjentów, znane pod nazwą mMedica.

Dla przychodni i gabinetów lekarskich Asseco udostępnia do wyboru 3 różne wersje oprogramowania.:

mMedica PS

Oprogramowanie mMedica PS zostało skonstruowane tak, aby maksymalnie uprościć i przyspieszyć proces rejestracji i rozliczania świadczeń. Połączenie wieloletnich doświadczeń zdobytych przy produkcji systemów dla Służby Zdrowia z całkowicie nową konstrukcją ekranów i formularzy wprowadzania danych oraz przemyślany dobór funkcji, zaowocowały powstaniem programu nowoczesnego, a jednocześnie gwarantującego stabilność i ciągłość rozliczeń z NFZ. mMedica PS to program dla wszystkich, którzy są zobowiązani do rozliczania z funduszem, a jednocześnie nie potrzebują dodatkowych funkcji związanych
z obsługą pacjentów. W wersji PS można ewidencjonować i rozliczać świadczenia bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności dodatkowych, jak np. rejestrowanie pacjenta czy obsługa gabinetu.

Funkcje mMedica PS:
      •  Obsługa kartoteki pacjentów
      •  Umawianie wizyt (rezerwacja)
      •  Wprowadzanie i modyfikacja danych pacjenta
      •  Obsługa deklaracji POZ
      •  Rozliczenia świadczeń i sprawozdawczość rozliczeniowa
      •  Obsługa z urządzeń zewnętrznych
      •  Archiwizacja danych
      •  Konfiguracja i zarządzanie systemem


mMedica Standard

mMedica Standard to program dla wszystkich, którzy oczekują usprawnienia i przyspieszenia pracy na każdym etapie obsługi pacjenta. Prosty i sprawny mechanizm planowania wizyt pacjentów oraz własnego czasu, ułatwia organizację pracy. Kompletny, a jednocześnie przejrzysty i łatwy w obsłudze zestaw funkcji do tworzenia dokumentacji medycznej pozwala skrócić czas wizyty. Natychmiastowy dostęp do historii leczenia, automatyzacja wydruku recept, zaleceń i skierowań, słowniki i bazy dostarczające wszystkich potrzebnych informacji oraz wiele innych funkcji, tworzą razem narzędzie, które pozwala oszczędzać czas przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług. mMedica Standard została tak skonstruowana, aby użytkownik mógł w pełni decydować o zakresie wykorzystania tego programu. Przemyślany dobór funkcji oraz nowatorska konstrukcja samej aplikacji sprawiają, że użytkownik nie jest zmuszany do zmiany swojego sposobu pracy, aby go dostosować do sposobu działania programu.

Funkcje mMedica Standard:
      •  Umawianie wizyt (rezerwacja)
      •  Obsługa wizyty lekarskiej
      •  Recepty
      •  Rejestracja wyników badań diagnostycznych i laboratoryjnych
      •  Rejestracja danych zabiegów
      •  Raporty
      •  Obsługa kartoteki pacjentów
      •  Wprowadzanie i modyfikacja danych pacjenta
      •  Obsługa deklaracji POZ
      •  Rozliczenia świadczeń i sprawozdawczość rozliczeniowa
      •  Obsługa z urządzeń zewnętrznych
      •  Archiwizacja danych
      •  Konfiguracja i zarządzanie systemem


mMedica PS+ oraz mMedica Standard+

Podstawowe wersje programów mMedica PS oraz mMedica Standard zostały w ich wariantach
"+" rozbudowane o funkcjonalność zbiorczego wprowadzania rozliczeń, zbiorczego wprowadzania wizyt
z kalendarza, na wolnych kuponach oraz zbiorczego wprowadzania rozliczeń z zakładki "Przegląd wizyt". Dodanie tych funkcjonalności znacznie przyśpieszy proces przygotowywania danych sprawozdawczych
do rozliczeń z OW NFZ. Ponadto wersja ta została wzbogacona o możliwość drukowania wszystkich rejestrów w systemie, dodawania szczepień ze słownika leków spoza listy szczepień obowiązkowych,
a także możliwość wykonania raportu personalnego z deklaracji zakwalifikowanych do wyższej grupy
w związku z leczeniem cukrzycy i/lub ChUK.

Dodatkowe funkcje mMedica PS+ oraz mMedica Standard+:
      •  rozbudowana obsługa kartoteki pacjentów,
      •  migracja pacjentów i deklaracji pomiędzy instalacjami mMedica,
      •  weryfikacja deklaracji POZ w związku z leczeniem cukrzycy i/lub chorób układu krążenia,
      •  drukowanie wszystkich rejestrów dostępnych w systemie (np. wybranej grupy pacjentów
         z kartoteki),

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją oprogramowania na stronie producenta pod adresem: www.mmedica.asseco.pl/Funkcjonalnosc.aspx

Źródło tekstu zawartego na stronie: www.mmedica.asseco.pl

Copyright by  Medica-Systems.pl     Wszystkie prawa zastrzeżone.