POMOC TECHNICZNA 881 01 01 55
system informatyczny dla medycyny Białystok

Rozliczenia z NFZ

Dynamika zmian w zarządzeniach Narodowego Funduszu Zdrowia sprawia, że nawet doświadczeni Świadczeniodawcy mogą mieć problemy z dostosowaniem oprogramowania do nowych wymogów NFZ-u oraz z rozliczaniem swoich usług. Nasza firma świadczy pełny zakres usług wsparcia Świadczeniodawców w rozliczaniu się z NFZ.

Oferujemy:
      • obsługę portali Narodowego Funduszu Zdrowia (SZOI, NFZ-KO, SNRL...),
      • rozliczanie oraz raportowanie z placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (raporty deklaracji,
        statystyczne, zbiorcze),
      • rozliczanie oraz raportowanie z placówek Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (raporty
        statystyczne, raporty kolejek),
      • aktualizacja oprogramowania do rozliczeń,
      • wprowadzanie „poprawek rozliczeniowych” do oprogramowania,
      • wsparcie w kontraktowaniu i aneksowaniu umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
      • przygotowanie i poprawę dokumentacji wymaganej do zarejestrowania podmiotu wykonującego
        działalność leczniczą.

 

Copyright by  Medica-Systems.pl     Wszystkie prawa zastrzeżone.