POMOC TECHNICZNA 881 01 01 55
system informatyczny dla medycyny Białystok

Aktualności

22.01.2014
Projekt założeń dot. informatyzacji ochrony zdrowia - szczegóły

Zasady funkcjonowania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Karty Specjalisty Medycznego zostały opisane w projekcie założeń do noweli ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, opublikowanym w poniedziałek (20 stycznia), przez resort zdrowia.
Jak wyjaśnił resort, celem nowelizacji jest wprowadzenie zmian, które umożliwią pełne wdrożenie rozwiązań w zakresie elektronizacji systemu informacji w ochronie zdrowia, obejmujących: e-recepty, e-skierowania oraz e-zlecenia na wyroby medyczne, a także wprowadzenia działań z zakresu telemedycyny.
Kliknij -->  Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Źródło www.rynekzdrowia.pl


19.11.2013
Pediatra i internista w POZ - bez lekarza rodzinnego

Ministerstwo Zdrowia proponuje zmiany w funkcjonowaniu POZ, które mogą okazać się groźne dla medycyny rodzinnej. Jak podaje portal rynekzdrowia.pl "projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opeki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakłada, że zespól składający się z pediatry i intrenisty będzie mógł samodzielnie otworzyć praktykę podstawowej opieki zdrowotnej i otrzymać kontrakt z NFZ". Obecnie placówkę POZ może prowadzić lekarz rodzinny lub zespół pediatry i internicty, którzy mają wieloletnią praktykę w podstawowej opiece zdrowotnej.
Źródło www.rynekzdrowia.pl


07-11-2013
Recepta transgraniczna

Kliknij -->  Komunikat skierowany do lekarzy, dotyczący nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich wprowadzającej receptę transgraniczną.

Źródło www.mz.gov.pl


11-10-2013
NFZ będzie mógł aneksować umowy ze świadczeniodawcami

Sejm znowelizował ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dzięki nowelizacji będzie mozliwe aneksowanie umów ze świadczeniodawcami bez konieczności rozpisywania postępowań konkursowych. Projekt przewiduje, że prezes NFZ będzie mógł przedłużyć umowę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Umowy które kończą się w 2013 roku będą mogły być aneksowane jedynie do końca 2014r. Inna istotna zmiana w nowelizacji ustawy dotyczy zasad kontroli świadczeniodawców. Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie musiał określać czasu trwania kontroli i możliwości prowadzenia współkontroli.
Źródło www.rynekzdrowia.pl


23-09-2013
Projekt rozporządzenia NFZ ws. warunków kontraktorwania świadczeń w POZ w 2014 roku

Projekt zakłada, że od 1 stycznia 2014 roku Fundusz unieważni deklaracje pacjentów, którzy w systemie eWuś widnieją na "czerwono". Problem w tym, że według róznych źródeł jest to od 7 do 10 % wszytskich ubezpieczonych. Duża część z tych pacjentów w rzeczywistości jest ubezpieczona, a negatywna weryfikacja systemu eWuś jest spowodowana błędem na styku ubezpieczony-pracodwacwa-ZUS.
Źródło www.rynekzdrowia.pl

Copyright by  Medica-Systems.pl     Wszystkie prawa zastrzeżone.